Leerboek voor de goochelkunst
 
Voorwoord van de auteur
Dit boek draagt de algemene naam: "leerboek voor de goochelkunst", hoewel de leerstof hoofdzakelijk het close-up goochelen en de salon magie behandelt. 
 
Dat ik dit boek zo genoemd heb, komt omdat ik het voornemen heb om, als ik de tijd heb en weer de moed op kan brengen, meerdere delen te schrijven over andere takken van de goochelkunst. Hopelijk zal dit boek het eerste deel zijn van een reeks. 
 
Persoonlijk ben ik van mening, dat het close-up goochelen en de salonmagie de basis is van al het goochelen: wie dit beheerst, zal met andere takken van de goochelkunst geen problemen hebben.
 
Mijn dank gaat uit naar mijn ex-leerlingen, die door hun kritische opmerkingen bijgedragen hebben tot de verduidelijking van de teksten. 
 
Ook dank ik de volgende goochelaars, die dit boek verrijkt hebben met hun instructieve bijdragen: Bob Driebeek, Flip!, JeanPaul, Marconick, Peter Pellikaan, Josli en Ferry.
 
Mijn speciale dank gaat uit naar mijn vrouw, Marianne, die niet alleen (met veel geduld) alle foto's heeft gemaakt, maar zonder wiens stimulans dit boek nooit was klaar gekomen.
 
Verder rest mij nog om iedere cursist veel succes toe te wensen!
 
Tonny van Rhee
 
 
Terug naar de hoofdpagina
Klik hier
 
Latest update: October 2008